Az adatvédelem kapcsán igyekszünk a hasznos tudnivalók feltüntetésével segíteni azokat ,akik nem tudnak eligazodni a jogszabály bonyolult paragrafusai között.

Milyen jogai vannak az adatkezeléssel érintett személyeknek?

 • Tájékoztatáshoz való jog:
  a jogszabályoknak megfelelő tartalommal, a szolgáltatás által érintett nyelven, egyszerűen fellelhető és érthető módon köteles információt adni az adatkezelő az adatkezelés lényeges részleteiről. A tájékoztatás kötelező lehetőleg már a személyes adatok felvétele előtt. Ha erre nincs mód – mert pl. az adatokat harmadik személytől szerzik be, mondjuk, valaki elküldi egy barátja önéletrajzát a HR-osztálynak – úgy jogszerű lehet az első lehetséges időpontban történő tájékoztatás.
 • Hozzáféréshez való jog:
  minden magánszemély kérhet tájékoztatást arról, hogy történik-e rá vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik.
 • Adatok helyesbítésének kérése:
  az érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti azok módosítását, pontosítását. Az adatok pontosságáért ugyanakkor az adatkezelőt terheli a felelősség, így célszerű időről időre ellenőrizni az adatbázis minőségét, az adatok aktualitását.
 • Törléshez való jog:
  az érintett bármikor kérheti adatai törlését. Amennyiben az adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az érintett adatot, hogy minden hivatkozás, tárolt másolat törlésre kerüljön. Amennyiben ez észszerű eszközökkel megvalósítható, és nem ütközik jogi akadályba, az érintett kifogásolt adatait törölni kell minden adattárolóból.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog:
  bizonyos esetekben a személyes adatok kezelésével érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását – például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben, vagy akkor, ha az adatkezelés nem szükséges már, de az adatalany azt mégis szeretné.
 • Adathordozhatósághoz való jog:
  az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő.
 • Tiltakozáshoz való jog:
  az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen.

Hogyan kérheti az Érintett az adatai törlését?

Az adatkezelőhöz címzett nyilatkozattal bárki, bármikor kérheti adatai törlését szóban, írásban, postai címen, e-mail címen, weboldalon – célszerűen azon a fórumon, amelyen keresztül az adatok jogszerűen az adatkezelőhöz kerültek. Ezért is fontos, hogy az adatkezelő az adatvédelmi tájékoztatójában feltüntesse pontos elérhetőségeit és az adattörlés folyamatát.

Kinek szükséges foglalkoztatnia adatvédelmi tisztviselőt?

Csak az adatvédelmi rendeletben (GDPR)) meghatározott esetekben, vagyis közhatalmi szerveknél, az adatalanyok nagymértékű megfigyelése esetén (pl. vagyonvédelem), illetve különleges személyes adatok megfigyelése esetén (pl. kórház).

Az adatvédelmi tisztviselő egyébként lehet külsős, megbízott vállalkozás is – a felelősség és a szakértelem miatt mindenképpen ezt javasoljuk.

Hol lehet letölteni adatkezelési tájékoztatót?

A tájékoztatónak pontosan kell tükröznie az Adatkezelő által kialakított adatvédelmi rendszert, fel kell tüntetni a különböző adatkezeléseket, kapcsolódó jogalapokat, az adatfeldolgozókat, adattovábbításokat, stb. Ezt a dokumentumot ezért egyedileg kell elkészíttetni, mert nincs két egyforma adatkezelés.

Kell még NAIH nyilvántartási szám:
2018. május 25. óta nem kötelező már az adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés.

Kell külön adatvédelmi szabályzat?
Igen, mindenképpen javasoljuk a külön adatkezelési tájékoztató és adatvédelmi szabályzat elkészítését – ebben a formában jól látható módon elkülönülnek a munkavállalókra, partnerekre és vevőkre, honlaplátogatókra vonatkozó adatkezelések, az érintettek pedig egyszerűen megállapíthatják az őket érintő jogokat és kötelezettségeket. Forduljon hozzánk bátran, amennyiben kérdései vannak az adatvédelemmel kapcsolatban.

írjon nekünk!

esettanulmányok / referenciák